HEMŞİRELİKTE GÜNCEL KONULAR ( Şizofrenide Motivasyonel Görüşme/ Tükenmişlik Sendromu ve Hemşirelik )

Mental bozukluklar hem hastalığa sahip bireyin hem de ailesinin topluma katılımları, stigmatizasyonları, yükleri, sosyal işlevsizlikleri, duyguları ve düşüncelerindeki yönetim kabiliyetinin azlığı ve diğer bireylerle etkileşim sorunları gibialanlarda birey ya da aile merkezli bir çok soruna sebep olmaktadır. Tüm bu sorunların yanı sıra sosyal, kültürel,ekonomik, politik açıdan da bir çok soruna da yol açmaktadır. Mental bozuklukların içinde en büyük yeti yitimi ve küresel yükü şizofreni beraberinde getirmektedir.