SAĞLIK İŞLETMELERİNDE FAALİYET BÖLÜMLERİ STANDARDI UYGULAMASI

Sağlık hizmetlerinin kendine özgü özellikleri dikkate alındığında, sektörel açıdan diğer mal ve hizmet sektörleri için kabul görmüş ekonomik kuralların ve uygulamaların bu sektör için geçerli olmadığı görülmektedir.