TIP BİLİMLERİNDE FARKLI YAKLAŞIMLAR

Günümüzde küresel morbidite ve mortalite yükünde en büyük payı oluşturan bulaşıcı olmayan hastalıklar tütün kullanımı, fiziksel inaktivite, alkolün zararlı kullanımı ve sağlıksız diyet nedenleriyle hızla artmakta; bu ortak risk faktörleri ağız ve diş sağlığı sorunlarına da neden olmaktadır. Kardiyovasküler hastalıklar, solunum sistemi hastalıkları, diyabet, kanserler ve ruh sağlığı sorunlarının yer aldığı bu hastalıklar için ulusalararası ve ulusal düzeyde hem sağlığı korumaya ve geliştirmeye yönelik çaba harcanırken hem de nedene ve tedaviye yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.