SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR

Günümüz bilim dünyasında multidisipliner yaklaşımın önemi gün geçtikçe artmaktadır. Dünyada birçok üniversitede multidisipliner yaklaşımı desteklemek amacıyla programlar açılmış, kongreler düzenlenmiş ve kitaplar yayımlanmıştır. Tüm bunların sonucunda birçok ülkede ve Türkiye’de farklı konular üzerinde çalışan bilim insanlarının, ortak bir amaca hizmet ettikleri çalışmalar ve ortaya koydukları performans gün geçtikçe artmaktadır. Özellikle sağlık alanındaki hızlı gelişmeler ve değişimler göz önüne alındığında, bu tarz farklı alanlardaki çalışmaların beraber yapılması daha da önem kazanmaktadır. Fakat ülkemizde bu tür çalışmaların yeterli düzeyde olmadığı görülmektedir. Kitabımızın yayımlanmasındaki amaç, farklı disiplinlerdeki konuların bir araya getirilerek ortak bir çalışma yapılıp, insanlığa yeni ufuklar açabilme ve ülkemizdeki bu açığı kapatabilme isteğimizdir. Bu bağlamda farklı alanda çalışan bilim adamlarının ortak bir kitap yayımlama çabası önem kazanmaktadır.