SAĞLIK TURİZMİNDE DİJİTAL PAZARLAR

Küreselleşmeyle birlikte ülkeler arası işbirliği ve seyahat imkânları artmış, ulaşım daha kolay hale gelmiştir. Sağlık hizmetlerinde kalite gelişimi tek bir merkezle sınırlı kalmamış ve dünyanın çeşitli bölgelerinde kalite konusunda önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bu gelişmelere paralel olarak bireyler aldıkları sağlık hizmetinin finansmanı konusunda güçlüklerle karşılaşmaktadır. Tüm bu yaşanan gelişmeler dünya çapında sağlık turizminin önemini giderek artırmıştır.

SAĞLIK TURİZMİNDE DİJİTAL PAZARLAR

  • EDİTÖRLER:
  • DOÇ. DR. AYKUT EKİYOR
  • DR. EMEL YİĞİTTÜRK EKİYOR
  • ÖĞR. GÖR. FATİH ALTAN
  • YAZARLAR:
  • DOÇ. DR. AYKUT EKİYOR
  • AHMET TOLGA ÖZÇELİK
  • HASAN ŞEREMET
  • ISBN: 978-625-7279-56-7