ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM İÇİN MÜCADELESİ

Sürdürülebilirlik ve İklim değişikliği; hükümetlerin, yer yönetimlerin, sanayicilerin ve vatandaşların gelecek on yıllar boyunca karşılaşacakları en büyük zorluklardan biri olarak kabul edilmektedir. İklim değişikliğ insanlar ve doğal sistem üzerinde etkisi bulunmakta ve kaynak kullanımı, üretim ve ekonomik faaliyetlerinde önemli değişikliklere sebep olabilmektedir. Buna karşılık, dünya atmosferindeki sera gazı derişimlerinin sınırlandırılması için uluslararası, bölgesel, ulusal ve yerel girişimler geliştirilmeli iklim değişikliği ile mücadele desteklenmelidir.