SINIRDA KİŞİLİK BOZUKLUĞUNDA BAĞLANMA, EMPATİ VE BENLİK SAYGISI

Araştırmada elde edilen bulgular doğrultusunda, kaygılı ve kaçıngan bağlanma puanlarının SKBtanısı alan grupta anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu görülmektedir. Eştanı durumuna göre incelendiğinde ise eştanı alabilecek kişilik bozuklukları kümeleri karşılaştırıldığında farklılıkların ortaya çıktığı görülmektedir. Bulgulara göre, kaygılı bağlanma biçimi puanları yalnızca SKB tanısını karşılayan semptomları olan katılımcılarda anlamlı düzeyde yüksek bulunmuş; kaçıngan bağlanma ise SKB tanısına ek olarak SCID-II sonuçları doğrultusunda A Kümesi (Obsesif-Kompulsif Kişilik Bozukluğu, Paranoid Kişilik Bozukluğu ve Şizoid Kişilik Bozukluğu olmak üzere) semptomları olduğu saptanan katılımcılarda anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur. Farklı kişilik bozukluklarının SKB tanısı alan bireylerdeki dağılımı incelendiğinde, A kümesi kişilik bozuklukları arasında en yaygın olarak Paranoid Kişilik Bozukluğu semptomlarının olduğu görülmüştür. Kaygılı bağlanma açısından değerlendirildiğinde ise, yalnızca SKB tanısı alan kişilerin eştanı alan ve klinik olmayan gruba kıyasla puanlarının en yüksek olduğu görülmüştür.