SİVAS İLİNDE GÜMÜŞ İŞLEMECİLİĞİ

Sivas kültürel ve tarihi dokusu ile Anadolu’nun en kadim şehirlerinden birisidir. Selçuklulardan Osmanlıya ve günümüze kadar uzanan medeniyet yolculuğunda tarihi milattan önceki yıllara dayanan birçok sanat dalı Sivas ilinde hayat bulmuştur. Bu kadim sanatlar ve zanaatlar günümüzden binlerce yıllık süreçte Sivas insanının kültür değerlerini ve hayat tarzını yansıtmaktadır. Geçmişten gelen birikimle oluşan kültürel değerler milletlerin varlığının korunmasındaki en önemli unsurlar olup, toplumların gelenekten kopmadan geleceğe ulaşmasını sağlamaktadır. Geçmişten günümüze usta-çırak ilişkisi ile sürdürülen, esnaf ve sanatkârın el becerileri, bilgi ve kabiliyetine dayanan, ortaya çıktığı toplumun zevk ve estetik anlayışını yansıtan geleneksel meslekler, tarihimizle bağımızı güçlendirip yarınlarımıza köprü vazifesi görmektedir. Gümüş işlemeciliği de bu rolü üstlenen önemli alanlardan birisidir. Son yıllarda Sivas’ta gümüş işlemeciliğinin nalbantlık, yemenicilik, çubukçuluk gibi zamana ve şartlara yenik düşerek ortadan kaybolmaya yüz tuttuğu görülmektedir. Geleneksel sanatların, zanaatların ve mesleklerin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması bu alanda çalışan kişilerin tanıtılmasına ve desteklenmesine bağlıdır. Bu sanatı ve ortaya konulan eserleri tanımak bu ve benzeri sanatların yaşatılması ve kaybolmaması için ustaların desteklenmesi için uygun şartların oluşturulması gerekmektedir. Bu çalışmada Sivas şehrinde gümüş işçiliği ile uğraşan ustalar ve yaptıkları çalışmalara yer verilerek kayıt altına alınmaya çalışılmıştır. Gelecek nesillere aktarmak için önemli bir rol oynayacağı düşünülmektedir.

Kategoriler: Etiketler: