SİYASETİN DİLİ I

Bu araştırmanın amacı siyasette kullanılan dile ait söz varlığı ile ilgili tespit yapmaya çalışmaktır. Buradan hareketle siyasetin ve devletin baş aktörü olan Cumhurbaşkanının 2014 yılına ait konuşma metinleri incelmeye tabi tutulmuştur. Cumhurbaşkanına ait konuşma metinlerinin hazırlanmasında atasözleri, deyimler, kalıp sözler, terimler, ikilemeler, pekiştirmeler, Osmanlı Türkçesine ait sözcükler gibi temel söz varlığına ait ögelerden ne kadar yararlanıldığı ile ilgili tespit yapılmaya çalışılmış ve alan yazına katkı sunacağı düşünülen bir çalışma kazandırılmaya çalışılmıştır. Bu tespit çalışmasından sonra genel anlamda dilin siyasette kullanılma alanı özel anlamda ise Cumhurbaşkanına ait konuşma metinlerinin dile ait söz varlığını sahaya ne kadar yansıttığı ile ilgili sonuç elde edilmeye çalışılmıştır.

SİYASETİN DİLİ I

  • DOÇ. DR. ERHAN AKIN
  • ISBN: 978-625-7562-90-4
detayliarama