MİDAK SOKAĞI ROMANI İNCELEMESİ

Arap dünyasında en önemli hadiselerden birisi hiç kuşkusuz Napolyon’un Mısır’ı istilasıdır(1798). Bu tarihten başlayarak Araplarda yeni bir dönemin ayak sesleri duyulur oldu. Adetler, gelenek ve görenekler yavaş yavaş değişime uğradı. Yenilikler, birbiri ardınca geldi. Mısır halkı Batı’nın yaşam biçimini tanımaya koyuldu. Napolyon, Mısır’a geldiğinde yanında sadece savaşan muharip gücü yoktu; aynı zamanda bilim ve sanat insanını da Nil’in topraklarına taşımıştı. Bunun sonucu olarak okullar, gazeteler, tiyatro ve opera binaları, kütüphaneler, matbaalar, laboratuvarlar, rasathaneler kuruldu. Fransızları bozguna uğratan ve Mısır’ın idaresini ele alan M. Ali Paşa(1769- 1849), hatırı sayılır bir siyasetçidir. Edebi hayatın canlanmasında önemli rolü olmuştur. Avrupa’nın bilim ve tekniği hususunda bilgiler toplamak maksadıyla yurtdışına burslu öğrenciler göndermiş, ilk matbaa onun sayesinde Bûlâk’ta 1821 yılında kurulmuş, burada birçok Arapça ve Türkçe eser basılmıştır. Avrupa’ya giden talebeler, Batı’nın kültürünü yakından tanıma fırsatı bulmuş, araştırma ve inceleme yapmış, ülkelerine döndüklerinde birikimlerini toplumla paylaşma yoluna gitmişlerdir. Bu talebeler, Arap edebiyatına yabancı formları, tiyatro ve roman gibi, gerek çeviri, gerek adaptasyon, gerekse deneme yoluyla topluma aktarmışlardır.

MİDAK SOKAĞI ROMANI İNCELEMESİ

  • MUHAMMED ALİ MUHAMMEDİ
  • ISBN: 978-625-7562-85-0
Kategoriler: Etiketler: