SOĞUK SAVAŞ SONRASI SOSYAL, EKONOMİK VE SİYASAL GELİŞMELER BAĞLAMINDA GÜNEY KAFKASYA

1-2 Nisan 2021 tarihlerinde Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Sosyal Ekonomik Siyasal İlişkiler Anabilim Dalı tarafından Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen Soğuk Savaş sonrası Sosyal, Ekonomik ve Siyasal Gelişmeler Bağlamında Güney Kafkasya Sempozyumu’nda Türkçe olarak sunulan bildirileri ve alanında uzman akademisyenlerin yine bu bağlam üzerinde kaleme aldıkları analizleri içermektedir. Kitabı okumayı bitirdiğinizde dünyanın farklı bölgelerinde (Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, Rusya, Hollanda, Ukrayna ve ABD) Güney Kafkasya üzerine çalışan değerli bilim insanlarının konunun farklı boyutlarıyla zenginleştirerek ortaya koydukları bir Güney Kafkasya portresini de zihninizde oluşturmuş olacaksınız.

SOĞUK SAVAŞ SONRASI SOSYAL, EKONOMİK VE SİYASAL GELİŞMELER BAĞLAMINDA GÜNEY KAFKASYA

 • EDITÖRLER:
 • DOÇ. DR. VEFA KURBAN
 • ARŞ. GÖR. SEÇİL ÖRAZ BEŞİKÇİ
 • ARŞ. GÖR. RECEP EFE ÇOBAN
 • YAZARLAR:
 • ALEXANDER DRUJININ
 • ALİ ASKER
 • ALİ HİKMET GÖKÇEN
 • ATAMOĞLAN MƏMMƏDLİ
 • AYDIN İBRAHİMOV
 • EMİN ARİF ŞİHALİYEV
 • ERHAN CANİKOĞLU
 • FERRUH KAYALAN
 • FIRAT YALDIZ
 • G. SAYNUR DERMAN
 • GÜNTEKİN NACAFLİ
 • HAMİT ÖZMAN
 • İRADE MEMMEDOVA
 • LAMİYE MUSTAFAYEVA
 • LEMAN MURADOVA
 • MARZİYE MEMMEDLİ
 • MERVE YAVUZ
 • MURTEZA HASANOĞLU
 • MUSTAFA CEM KOYUNCU
 • MUSTAFA MUTLUER
 • MUVAFFAK DURANLI
 • OĞUZHAN ERGÜN
 • RAMİN SADIGOV
 • RASİM BAYRAKTAR
 • RUZİYE TALİ
 • SERİYYE TAMER
 • TELMAN NUSRETOĞLU
 • VEFA KURBAN
 • YAŞAR PINAR ÖZMEN
 • ZİYAD EMRAHOV
 •  
 • ISBN: 978-625-7562-15-7
detayliarama