SORGUN İLÇESİ TARIM COĞRAFYASI

Tarım faaliyetleri insanın yerleşik yaşama geçmesinde en büyük etmendir. Yeryüzünde en önemli kaynaklardan biri olan topraklar ve bu topraklar üzerinde yapılan tarımsal faaliyetler canlı yaşamı için oldukça önemlidir. Beslenme ihtiyacının tarımsal ürünlere dayalı olarak giderilmesi ve birçok kişiye istihdam sağlaması tarımın insanlık için ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Tarımsal faaliyetler aynı zamanda ticaret ve sanayi sektörüne de hammadde sağlamaktadır. Anadolu tarımın yapıldığı ilk ve en önemli topraklar arasındadır. Bu araştırmada Anadolu’nun ortasında, ticaret yolları üzerinde bulunan, tarih boyunca önemli bir tarım merkezi olan Yozgat ilinin Sorgun İlçesinde yapılan tarımsal faaliyetler incelenmiştir. Yapılan bu faaliyetlerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri çiftçilerle yapılan görüşmelerden yola çıkarak coğrafi bir yaklaşımla ele alınmaya çalışılmıştır.