SOSYAL BİLİMLER SEÇKİSİ

Türkiye ve Dünyada sosyal bilimler alanında yapılan çalışmalar son zamanlarda oldukça çeşitlenmiş ve derinleşmiştir. Bilimsel alanlar arası etkileşimlerin ve artan iletişim vasıtalarının etkisiyle oldukça ciddi gelişme de kat edilmiştir. Her nasılsa bilimlerin gelişim süreci ve birbirleri ile etkileşim oluşturacak şekilde ortak yayınlar yapmaları birçok nedenle gecikmiş, bu durum bilimsel alanların kaynaşma pratiğini çok yönlü olarak etkilemiştir. Bu nedenle sosyal bilimlerin çeşitli alanlarının ortak bir şekilde ve uluslararası düzeyde yayınlayacağı özgün akademik çalışmalara ihtiyaç duyulmuştur. Bir kitap içerisinde karışık alanlarda bulunan değişik konulara ilişkin sosyal bilimler çalışmalarına olan ilginin giderek artması ve söz konusu ilginin yeni arayışlara dönüşmesi bu çalışmaları daha kıymetli hale getirmektedir. İşte bu yolda mütevazı bir katkı olması amaçlanan karşınızdaki çalışmada, alanının uzmanlarınca farklı boyutlarıyla bilimsel açıdan ortaya konulan incelemeler, sosyal bilimler alanında seçkiler yapılarak sunulmaya çalışılmıştır.

SOSYAL BİLİMLER SEÇKİSİ

ISBN: 978-605-7695-93-2