Osmanlı İdaresinde BAĞDAT

Bağdat’ın Osmanlı idaresinde bulunduğu yıllardaki fiziki ve idari yapısını ele alan bu kitap, 1999’da Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde savunmuş olduğum “Osmanlı İdaresinde Bağdat (1534-1623)” adlı doktora tezimin bir kısmını oluşturmaktadır. Tezin hazırlandığı yıllarda Türkiye’de Orta Doğu’ya yönelik çalışmalar, kısıtlı bir sayıdaydı. Üniversitelerde akademik çalışma anlamında Orta Doğu’ya yeni yeni ilgi duyulmaya başlanmıştı. Bugün, o yıllarla kıyaslandığında, bölgeyle alakalı çalışmalarda gözle görülür bir artış kaydedildiği gözlense de henüz istenen noktaya erişilemediği söylenebilir. Tez çalışmasını yaptığım dönemde, özellikle arşiv kaynakları henüz dijital ortama aktarılmamış olduğundan, kaynaklara ulaşmak ciddi bir mesai ve gayret gerektirmekteydi. Bu güçlüklere rağmen, çalışmaya esas olan dönemle ilgili arşiv kaynaklarına ulaşabilme imkânı bulabildim. Bu hususta yardımlarını esirgemeyen Cumhurbaşkanlığı Arşiv Dairesi Başkanlığı Osmanlı Arşivi (o zamanın adıyla Başbakanlık Osmanlı Arşivi Dairesi), Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyud-ı Kadime Arşivi ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi yöneticileri ve görevlilerine gecikmiş olsa da bir hakkı teslim etme amacıyla müteşekkir olduğumu ifade etmek isterim.

Osmanlı İdaresinde BAĞDAT

ISBN: 978-625-367-388-8