SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL ÇALIŞMALAR – 1

Sosyal bilimler, “İnsana ilişkin konuları araştıran, merkeze insanı ve insan topluluğunu alan akademik disiplinler bütünü” olarak tanımlanabilir. Sosyal bilimler kapsamına iktisat, işletme, hukuk, siyaset bilimi, psikoloji, beşerî coğrafya, antropoloji, dil bilimi, İletişim, arkeoloji, müzik, tarih, gastronomi vb. birçok akademik branş girmektedir.