A’DAN Z’YE İLETİŞİM ÇALIŞMALARI – 10

İletişim sözcüğünün aklımıza genellikle insanı ve insanın sözel iletişimini getirmesine karşın tüm canlıların iletişim kurduklarını ortaya koyan çalışmalar bulunmaktadır. Bununla birlikte insanların simge yaratma yeteneğine sahip olmaları, onlara yarattıkları simgeler aracılığıyla duygu, düşünce ve bilgilerini istedikleri zaman paylaşma olanağı verir. Bu nedenle simgesel iletişim ve stratejik iletişim yönetimi, insanla sınırlandırılabilir. Bir günün ortalama %70’ni konuşarak, okuyarak ve dinleyerek geçirdiğimizi ortaya koyan araştırmalar var. Günde ortalama 4 saatimizi akıllı telefonlar aracılığı ile geçiriyoruz, dünyadaki 91 ülkenin ortalaması 2 saat iken Türkiye’de günde 4 saat televizyon izliyoruz. Buna içsel iletişimi de dahil edersek, günümüzün çok büyük bir kısmını iletişimle geçirdiğimiz söylenebilir.