SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL ÇALIŞMALAR-4

Bu kitap, sosyal bilimler alanında kapsamlı bir kaynak oluşturmayı amaçlamaktadır. Sosyal bilimler, insan davranışını anlama ve açıklama üzerine odaklanan geniş bir disiplinler arası alandır. Bu kitap, sosyoloji, psikoloji, antropoloji, ekonomi, siyaset bilimi ve tarih gibi birçok alt disiplini kapsayan geniş bir yelpazeyi ele almayı hedeflemektedir. Sosyal bilimlerin sunduğu farklı bakış açıları ve teorik yaklaşımlar, insan topluluklarının nasıl işlediğini, nasıl etkileşimde bulunduğunu ve nasıl değiştiğini anlamamıza yardımcı olur. Bu kitap, okuyuculara bu farklı disiplinlerin temel kavramlarını, teorilerini ve yöntemlerini sunmayı amaçlamaktadır.