SOSYAL BİLİMLERDE SEÇME KONULAR 2

Küreselleşme ve dijitalleşme ile birlikte yaşanan dönüşüm ve değişim, kişilerin sosyal hayatlarınınım yanı sıra bilimsel anlamda da çalışmaları etkilemiş, bu nedenle içinde bulunduğumuz dönemde farklı disiplindeki araştırmacıları bir biri ile çalışmalarını gerekli kılmıştır. Bu süreçte disiplinlerarası çalışmalar da artmış ve önem kazanmıştır. Özellikle sosyal bilimler alanı diğer tüm alanlar ile çalışmaya müsait olduğundan çok farklı çalışmaların ortaya çıktığı görülmektedir. Bilimsel anlamda Multidisipliner çalışmaların literatüre katacakları gün geçtikçe değer kazanmaktadır.

SOSYAL BİLİMLERDE SEÇME KONULAR 2

 • EDİTÖR:
 • DOÇ. DR. HASAN ÇİFTÇİ
 • YAZARLAR: 
 • DOÇ. DR. BİROL AKGÜL
 • DR. AHMET CEVDET AŞKIN
 • DR. AKİF ÇARKÇI
 • DR. AZİZ BALCI
 • DR. BURAK KÜRKÇÜ
 • ARŞ. GÖR. GENCER KARABEKİR KARAGENÇ
 • DOKTORANT AYŞE GİZEM ÇETİN
 • DOKTORANT ÇİÇEK TOPÇU
 • ISBN: 978-625-7636-61-2