SOSYAL BİLİMLERDE SEÇME KONULAR 3

Laboratuvarı toplum olan sosyal bilimlerin dönüşümünün doğasındaki hiçbir şey son ve değişmez değildir. Aynı yıllarda doğmuş, aynı çağın şartlarını, dolayısıyla birbirine benzer sıkıntıları, kaderleri paylaşmış, benzer ödevlerle yükümlü olmuş kişiler, yaşadığı çağa ilişkin sıkıntılarına yönelik çağın hastalıklarına dönük reçetelerle tedavi olarak görülen çözüm reçeteleri, başka bir neslin gidermeye çalıştığı tedavi edilmesi gereken bir mesele olarak ortaya çıkabilir. Toplumsal sistemin değişmesinin neticesinde ortaya çıkabilecek sonuçlar meseleleri tanımlamada, teşhis ve tedavide öngörülemez. Bütün kişi, kurum ve kuruluşlar sürekli olarak planlanmayan, tanımlanmayan, organize edilip denetlenilemeyen ve yönlendirilemeyen tali ve tefaru meselelerden ana meselelere odaklanamamaktadır. Bu yönleriyle bakıldığında, “Sosyal Bilimler” alanında çalışma yapanların da kendi disiplinlerinin içinde yer aldığı “Bilim” ve “Sosyal Bilimler”e ait temel yaklaşım ve konseptleri kavramış olması ve bunu uygulama sahası olarak toplumlara aşılaması doğacak sosyal hastalıklarının tedaviye gerek kalmadan önlenmesi önemlidir.