İBADETLERİN SIRLARI

İlim, kültür ve hukuk tarihimizin önemli isimlerinden âlim, mutasavvıf, şair, kadı ve hükümdar olan Burhaneddin Ahmed es- Sivasî, kısa sürede elde edilmesi zor başarılara imza atmıştır. Trajik bir sonla biten hayat hikâyesi bunun ispatıdır. Kadı Burhanedddin’in günümüze kadar gelen Tercihu’t-Tavzîh ve İksîrü’s-seâdât fî esrâri’l- İbâdât adlı eserleri, onun ilmi ve irfanı hakkında yeteri kadar fikir vermektedir. Kadı Burhanedddin’ in elimizdeki üçüncü eseri olan Divan ise, onun şiir sanatındaki üstün yeteneğinin şahididir.

Kategoriler: Etiketler: