SOSYAL BİLİMLERDE SEÇME KONULAR-8

Beşeri bilimler, Toplum bilimleri gibi isimlerle de adlandırılmış olan “Sosyal bilimlerin” konusunu insan yaşamı ve toplum oluşturmaktadır. Sosyal bilimler; toplumsal olayları, öğretileri, kültürleri, hukuk sistemlerini ve ekonomik parametrelerini inceleyen bilim dallarının ortak adıdır. Toplumların sosyo-kültürel yapısını inceleyen bilim türleri dışında tarihini, birbirleriyle olan etkileşimlerini ve ana özelliklerini inceleyen birçok disiplin de sosyal bilimler arasında yer almaktadır. Fen bilimleri ve felsefe ile birlikte, toplumların gelişmesinde öncü rol oynayan, bilimsel yöntemlerle elde edilen bilgilerin insanların hayatını kolaylaştırmak amacıyla kullanılan Sosyal bilimler, insan yaşamını inceleyen disiplinler bütünüdür. Tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, psikoloji, iktisat gibi birçok bilimin bir araya gelerek sistemli şekilde oluşturulmasıyla sosyal bilimler elde edilmektedir. Sosyal bilimler çalışmaları disiplinler arası oluşturulan bilgileri kapsadığı gibi herhangi bir konu üzerinde de yapılan araştırmalar ile amacına uygun olarak belirlenen yöntemlerle yapılan çalışmaları da içerisinde barındırmaktadır. Enflasyonun nedenlerinden, insanların oy verme davranışlarına, küreselleşmenin boyutlarından, işsizliğin sonuçlarına ya da bir medeniyetin tarihteki yeri ve önemine kadar pek çok konu ve sorun sosyal bilimler tarafından incelenip araştırılmaktadır. Araştırma sonuçları ise daha iyi bir toplumsal yaşamın inşasında, bireysel ve toplumsal sorunların çözümünde, toplumun aksayan yönlerinin tespit edilmesinde ya da geçmişe ilişkin belli noktaların aydınlatılmasında kullanılmaktadır.