SOSYAL BİLİMLERDE SİSTEMATİK DERLEME 1

Bu çalışma, Türkiye’de Sosyal Bilimler alanında çeşitli konularda yazılmış olan yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlilik tezlerinin sistematik derlemesi yapılmıştır. Çalışmada Türkiye Sosyal Bilimler alanında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi’nde yer alan konularla ilgili tezler incelenmiştir. Çalışmalar, yıl, üniversite, enstitü, anabilim dalı, özgün dil, danışman unvanı, konu, yöntem ölçütleri temel alınarak doküman analizine ve sistematik delemeye dayalı, betimsel amaçlı nitel bir araştırma özelliğini taşımaktadır. Çalışmalar sonucunda elde edilen bulgular ile Sosyal Bilimler alanında çeşitli konularda yapılan çalışmaların kapsamlı olarak değerlendirilmesi bakımından ilgili alanyazına katkı sağlayacağı ve bu yöndeki mevcut boşluğu doldurması amaçlanmaktadır.

SOSYAL-BILIMLERDE-SISTEMATIK-DERLEME-1

 • EDİTÖR:
 • DOÇ. DR. SEVCAN YILDIZ
 • YAZARLAR:
 • DOÇ.DR. SEVCAN YILDIZ
 • DOÇ. DR. YASİN ÖZKARA
 • ÖĞR. GÖR. DR. YASEMİN BİLİŞLİ
 • ÖĞR. GÖR. DR. MURAT ÇAY
 • ÖĞR. GÖR. HASAN ŞAHİN
 • ÖĞR. GÖR. ÖZHAN NEBİ SOYSAL
 • ÖĞR. GÖR. LEVENT ALPASLAN
 • ÖĞR. GÖR. KÜRŞAT KARIŞMAZ
 • ESRA KARLIOVA SOYSAL
 • KÜBRA GÖYMEN
 • HANDE DÖNDÜRÜR
 • ISBN: 978-625-7279-39-0