ÖZEL VE KAMU KARULUŞLARINDA HALKLA İLİŞKİLER

Çağın popüler mesleklerinden biri hâline gelen halkla ilişkiler bir yö- netim fonksiyonu olarak hem kâr hem de hizmet amaçlı kurumların örgüt yapısı içerisinde yer almaya başlamıştır. Bu çalışmada ülkemiz ve Konya için halkla ilişkiler uygulamalarının bir değerlendirmesinin yapılması ve böylece bu konuda küçük de olsa bilime bir katkı sağ- lanması hedeflenmektedir. Dolayısıyla, çalışma ile uygulama ve reka- bet ilkeleri ilişkisine yönelik bilimsel veriler elde etmeye ve bundan sonraki çalışmalara bir hareket noktası oluşturmaya çalışılmaktadır.