SOSYAL BİLİMLERE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ

Küreselleşme ile yaşanan değişim, günlük yaşam pratikleri yanında bilimsel çalışmaları da etkilemiş, içinde bulunduğumuz dönemde disiplinlerarası çalışmalar artmış ve önem kazanmıştır. Özellikle sosyal bilimler alanında yaşanan değişimleri sağlıklı olarak irdeleyebilmek çok boyutlu bir perspektifle mümkün olabilmekte, bu ise İnterdisipliner ve Multidisipliner literatüre olan ihtiyacı artırmaktadır.

 • EDİTÖR:
 • DOÇ. DR. SANEM BERKÜN
 • YAZARLAR:
 • PROF. DR. AHMET ÇİFTCİ
 • PROF. DR. İBRAHİM FEVZİ ŞAHİN
 • DOÇ. DR. SANEM BERKÜN
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ AYTUĞ MERMER ÜZÜMLÜ
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ CENK ÖZGEN
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ FATMA OKUR ÇAKICI
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ HASAN BUĞRUL
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ MERVE ERGÜNEY
 • DR. ÖĞR. ÜYESİ ÖZCAN EKİCİ
 • ARŞ. GÖR. DR. EREN ALPER YILMAZ
 • DR. İBRAHİM HALİL YAŞAR
 • DR. NURAN VARIŞLI
 • ÖĞR. GÖR. İBRAHİM YILDIZ
 • BÜŞRA GÜRBÜZ
 • SÜMEYYE AYDOĞDU
 • ISBN: 978-625-7139-63-2