LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN ORGANİK KİMYA LABORATUVARI EL KİTABI

Bu kitap, organik kimya laboratuvarı derslerini alan lisans öğrencileri için hazırlanmıştır. Kitap, temel laboratuvar teknikleri, kullanılan araç gereçler, uyulması gereken güvenlik önlemleri, acil durum tedbirleri ve deney prosedürlerini içermektedir. Her bir deney, temel organik kimya bilgisinin analiz ve sentez yönünden uygulanması amacıyla tasarlanmıştır. Bu doğrultuda, organik kimyada teorik bilgi sahibi olan öğrencinin pratikteki uygulama ile kazanımlarını pekiştirmesi hedeflenmiştir. Bu kitap lisans eğitim öğretiminde laboratuvar föyü olarak kullanılabilecek şekilde ve deneyler öğrencinin organik kimya dersinde aldığı teorik bilgilerle paralel olacak şekilde düzenlenmiştir. Kitabın diğer organik kimya ders kitaplarıyla birlikte kullanılması önerilmektedir. Kitabın, tüm öğrenci ve öğretim elemanlarına faydalı olması dileğiyle.