SOSYAL PROBLEMLER VE SOSYAL RİSK ANALİZİ Kahramanmaraş Kentsel Alanı Araştırması

Sosyal bilimlere egemen olan paradigma, diğer alanlarda olduğu gibi 20 yüzyılın başlarından itibaren pozitivist batı uygarlığının paradigmasıdır. Bu paradigma, kültür farklılıklarını, tasavvur farklılıklarını yok sayan, Batının geçirdiği toplumsal süreçleri bütün toplumların geçirdiği anlayışından hareketle genellemeci bir yaklaşımdır. İnsan anlayışından, inançtan, kültürden kaynaklanan tasavvur farklılıkları, bilimsel bakış açısı olarak kabul edilen Batı pozitivist paradigmasında yok sayılmaktadır.