SATIŞ YÖNETİCİLERİNİN LİDERLİK VE KARAR ALMA TARZLARININ PERFORMANSLARINA ETKİLERİ

Araştırmamızda daha önce yapılmış çalışmalar da incelenerek bir model geliştirilmiş ve bu model Türkiye’nin en büyük lojistik şirketlerinden birinde uygulanmıştır. Satış temsilcileri, satış yöneticileri ve müşterileri de içeren kapsamlı araştırma sonucunda; model kapsamında yer alan; satış yöneticilerinin liderlik tarzı ve karar verme tarzı belirlenerek, satış yöneticisi performansı; satış temsilcisinin değerlemesi ve müşteri memnuniyeti ile açıklanmaya çalışılmıştır.

Kategoriler: Etiketler: