SOSYO-POLİTİK KONULARA AKTÜEL YAKLAŞIMLAR

Son yıllarda yaşanan düzensiz göçler, işsizlik ve biyolojik salgınlar tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de toplumsal düzende birtakım değişimlere yol açmış ve işlevsel sosyal politika araçlarının önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu bağlamda proaktif yaklaşıma sahip sosyal politika araçlarının geliştirilmesi ve uygulanması adına bilim insanları tarafından yapılan inceleme ve araştırmaların ülkelerde sosyo-politik sorunların neden olabileceği kalıcı deformasyonun önlenmesi veya oluşması muhtemel hasarların en aza indirilmesi adına son derece önemli olduğu bilinmektedir. “Sosyo-politik Konulara Aktüel Yaklaşımlar” ismiyle ortaya çıkan ve yedi bölümden oluşan bu kitap, günümüzde yaşanan sosyal politika sorunlarının ele alındığı yenilikçi model ve teorilerin incelendiği, güncel konulara yönelik araştırmalara ilişkin sonuçların paylaşıldığı özgün bir eser olarak bilime ve toplumlara önemli katkılar sağlayacaktır.