ULUSLARARASI İKTİSATTA GÜNCEL SORUNLAR: DIŞ TİCARET AÇISINDAN ÖNEMİ

Dünya ekonomisinde son yıllarda dış ticaretin ve bu kanalla küreselleşmenin etkileri farklı boyutlarıyla ele alınırken hem makroekonomik olarak ulusal ekonomilere yansıması hem de çevre, sağlık sorunları, savunma harcamaları vb öne çıkan bazı konuların güncel tartışma zenginliği göze çarpmaktadır. Bu açıdan ulusal ekonomilerin uluslararası rekabet gücü, dış ticaret açısından önemli olan ulaşım maliyetleri, küresel iktisadi büyümenin bir negatif dışsallığı olarak çevre sorunları ve bu sorun çerçevesinde küresel çözüm yolu arayışları, ulusal ve küresel refaha etkileri açısından güncel bir konu olan savunma harcamaları, dış ticaret açısından öne çıkan tarım sektörü öne çıkan alt başlıklar olarak değerlendirilebilir.