DEPREM GERİLME ALANLARINDA ELASTİK VE VİSKOELASTİK MODELLEME

Depremler ile ilgili yapılan çalışmaların temel hedeflerinden biri de depremlerin sebep oldukları zararları ve can kayıplarını en aza indirmek, halkı deprem tehlikesi ve buna karşı alınacak önlemler konusunda bilgilendirmektir. Bu hedefe ulaşmanın en kısa yolu deprem oluşabilecek lokasyonları, deprem büyüklüklerini ve zaman aralığını önceden tahmin etmek ve buna bağlı tedbirleri almaktır. Bu bağlamda özellikle son 50 yılda dünyanın farklı bölgelerinde depreme işaret eden çok sayıda kompleks verilerin irdelenmesiyle deprem oluş zamanının önceden kestirimi üzerine araştırmalar yürütülmektedir. Halbuki depremler heterojen elastik litosfer içinde uzun bir zaman döneminde karmaşık bir mekanizma ile oluşan kaotik doğal olaylardır. Bundan dolayı günümüzde depremsellik çalışmaları genel olarak gelecekteki depremlerin yer, zaman ve büyüklüklerinin kesin olarakbelirlenmesinden ziyade gelecekte bir deprem oluşmasının beklendiği alanın belirlenmesine yönelik yapılan deformasyon analizleri çalışmalarını kapsamaktadır.