TIP BİLİMLERİNDE TEORİK VE KLİNİK YAKLAŞIMLAR

Bilimsel tıbbın öncüsü kabul edilen Hipokrat’ın “Geçmişi izah et, bugünü teşhis et, geleceği önceden bildir” mottosundan esinlenerek hazırladığımız bu kitapta, özenle seçtiğimiz farklı tıp bilimleri konularının bazen prensiplerini anlatarak geçmişini izah etmeyi, bazen ise bugün geldiği noktayı tespit ederek gelecekte varacağı sonucu öngörmeyi amaçladık.