BİNGÖL İLİ SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

Toprak, doğal kaynaklar, tarım, hayvancılık ve su; insanoğlu başta olmak üzere, tüm canlılar için temel yaşam kaynağı ve yaratılışın en önemli unsurlarının başında gelmektedir. Bu kaynaklar ile canlılar arasında sürekli bir kullanım ve etkileşim bulunmaktadır. Bu unsurlar ekosistem içinde adeta bir fabrika gibi çalışarak tüm canlılara maddi ve manevi birçok fayda sağlamaktadır. Yaşamın temel kaynağı olan bu değerlerin doğru bir şekilde kullanılması insanoğlunun sosyo-ekonomik yönden kalkınmasında ve bu kalkınmanın sürdürülebilir olmasında çok büyük bir öneme haizdir. Genelde Türkiye’nin özelde ise Bingöl’ün farklı jeolojik yapısı ve çeşitli toprak, doğal kaynak gibi önemli yapılara sahip olması bölgenin kalkınması açısından büyük bir potansiyel sahip olmasına katkıda bulunmaktadır.