STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI DEĞERLENDİRME BECERİLERİ İLE ULUSAL İNOVASYON GÖSTERGELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: AB ÜLKELERİ İLE TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI

Günümüz bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızla yaşanan gelişmeler sayesinde, küresel çapta yapılan çalışmalardan, ülkemizin durumunu değerlendirmek için önemli verilere ulaşılabilmektedir. Bu bağlamda ülkemizdeki inovasyon seviyesinin tespit edilmesi ve bu seviyenin geliştirilmesi en önemli önceliklerden biri olarak düşünülmektedir. İnovasyon seviyesi iyi olan ülkelerin tespit edilmesi, bu ülkelerin detaylı bir şekilde incelenerek hangi konularda iyi olduklarının ortaya konması ve bu doğrultuda ülkemize faydalı olacak bilgilerin ülkemize yansıtılmasının yerinde bir yaklaşım olacağı düşünülmektedir. Bu kapsamda; dinamik genç bir nüfus zenginliğine (insan kaynaklarına) sahip ülkemizin, inovasyon kültürü alanında hangi konularda eksik ve yatırama ihtiyaç duyduğunun bir yönetim aracı ve hedefi olarak tanımlanıp tespitine çalışılmıştır.