Stratejik Sektör: TARIM

İnsanın doğa ile mücadelesinde şartları kendi lehine değiştirdiği ve bir tür Neolitik Devrim’in yaşandığını düşündüğümüz, milattan önce 11.000 yıllarında tarımsal üretime geçildiğini görmekteyiz. Bu anlamda 13.000 yıl öncesine ışık tutan Göbekli Tepe kazılarını tarım için uygun bir başlangıç noktası olarak düşünebiliriz. İnsanlık tarihinin en önemli değişimi yiyecek üretimi veya ekim ve hayvancılıktan oluşan tarımın başlamasıydı. Tarımın başlamasının en doğrudan sonucu insan nüfusunda bir patlama yaratmasıydı. Bununla birlikte üretimin buğday, kurutulmuş et ve peynir gibi yiyecek fazlalığıyla insanoğlu, tarımsal faaliyetlerin de temelini atmıştır. Tabiattan yararlanma becerisi geliştikçe artı değer üretme kapasitesi yükselen insan, kendi içinde farklı uzmanları yetiştirebileceği fırsatlar yakalamış oldu. Tarımsal üretimdeki artı değer, yiyecek depolamaya imkân sağladı.

Stratejik Sektör: TARIM

ISBN: 978-625-8405-49-1