HASTANELERDE OLAY BİLDİRİMİ

İnsan hayatıyla doğrudan ilişkili olması sebebiyle sıfır hatanın hedeflendiği ama multidisipliner yapısı gereğince karmaşık ve birçok riskli alanı içerisinde barındıran sağlık sistemi içerisinde belki de en önemli unsur, hasta ve çalışan güvenliğini sağlayabilmek için tüm sistemi kapsayıcı şekilde bir güvenlik kültürü oluşturabilmek ve etik bir iklimin inşa edilmesi sürecidir. Bu çalışmayla, sağlık çalışanlarının istenmeyen olay ve bu olay bildirimlerine ilişkin durumlar ve bu konuyla ilgili değerlendirmelere yer verilmiştir. Bu çalışmayla kaliteli, etkin, etkili ve verimli bir sağlık hizmeti sunumu ile hasta güvenliğine yönelik geri bildirimin önemini ortaya koymak ve konuya ilişkin bazı önerilerde bulunmak amacıyla yapılmıştır. Başta sağlık profesyonelleri ve diğer personel, sağlık öğrencileri, hasta, hasta yakınları ile yöneticiler açısından yol gösterici olacağı değerlendirilmektedir.