SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Küresel ısınma ve büyük oranda buna bağlı olarak ortaya çıkan iklim değişikliği günümüzde en önemli küresel sorunlardan biridir. Bu sorunun beraberinde getirdiği sıkıntılar, günümüzde artan doğal afetler, su kaynaklarının azalması, birçok canlı türünün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalması vb. olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde yaşanan bu felaketleri azaltmayı ve bizden sonraki nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı istiyorsak hem bireysel hem de toplumsal olarak bu sorunla başa çıkmayı öğrenmeliyiz.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

  • SEMA ŞEKER 
  • DOÇ. DR. ESME HACIEMİNOĞLU
  • ISBN: 978-625-7562-12-6