TURHAL İLÇESİ’NİN NÜFUS VE YERLEŞME COĞRAFYASI

Ülkemizde 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren başlayan kentleşme hareketleri başta kırsal kesimde ve kentlerde önemli değişim/dönüşümler meydana getirmiştir. Yerleşim birimleri hızlı bir değişim süreci yaşamış, kırsal kesimlerin tüm sosyal ve iktisadi fonksiyonları şehrin yaşam tarzına yenik düşmüştür. Bu dönüşümde kırsal alanda artan nüfusa var olan iktisadi faaliyetlerin yetersizliğinin de eklenmesi gerekmektedir. Köyde arzu ettiği yaşam tarzını bulamayan insanlar şehirlere doğru göç etmeye başlamıştır. Turhal ve birçok şehir böyle bir sürecin ürünüdür. Turhal’da ulaşım ve sanayi alanında yaşanan gelişmeler, sosyal ve ekonomik yapıyı büyük oranda etkileyerek büyük değişiklikler meydana getirmiştir.