SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERSPEKTİFİNDE ALTERNATİF TURİZM

Turistik destinasyonlar yoğun rekabet ortamında markalaşmaya yönelerek, güçlü bir destinasyon markası aracılığıyla farklılaşmak ve rekabet avantajı elde etmek istemektedirler. Güçlü bir marka hem turistler hem de destinasyonlar açısından pek çok fayda sunmaktadır. Turistler açısından marka bir destinasyonu tercih etmek demek, diğer destinasyonlardan farklı bir deneyimin garantisi, daha az risk ve güvenmemektir. Tüm olası destinasyonları araştırmak için kısıtlı zamanı olan potansiyel turistler, markanın sunmuş olduğu faydaları göz önüne alarak seçimlerini bu destinasyonlardan yana kullanacaklardır. Destinasyonlar açısından bakıldığında ise marka haline gelmek, ziyaretçi sayısının artması, yerli ve yabancı yeni yatırımların çekilmesi, yerel halkın refah düzeyinin artması gibi ekonomik kazanımlarla birlikte aynı zamanda ulusal ve uluslararası ölçekte güçlü bir imaj ve tanınırlık sağlayacaktır. Dolayısıyla markalama çalışmaları destinasyonlar açısından ciddi bir şekilde ele alınması gereken bir konudur. Kitabımız tüm bunlar ışığında değerlendirildiğinde gerek akademisyen ve öğrencilerimiz gerekse sektör araştırmacıları için kapsamlı bir kaynak oluşturulacağını düşünmekteyim.