TARİH DERSLERİNDE ANALOJİ TEMELLİ ETKİNLİKLERLE ÖĞRETİM

21. yüzyıl tüm dünya devletleri için değişim ve gelişim yüzyılıdır. Geçmiş yıllarla karşılaştırıldığında günümüzde iletişimin ne kadar ön plana çıktığının, bilginin, bilgi kaynaklarının büyük oranda artış gösterdiği görülmektedir. Buna karşılık tükenebilir kaynakların azalması, yaşanılan siyasi ve ekonomik problemler dünya devletlerini bilgi ve teknoloji yardımıyla çareler aramaya itmektedir. Bu noktada devletlerin geleceğini tayin edecek bireylerin eğitimi de geçmişte olduğu gibi büyük önem taşımaktadır. Geçmiş yıllarda daha çok sonuç odaklı olan ve istendik davranışlar geliştirmeyi hedefleyen eğitim sonraki yıllarda birey odaklı hale gelmiştir. Devletleri oluşturan bireylerin mutluluğu, çeşitli beceriler ve başarılar kazanması birey odaklı eğitimin neticesinde gerçekleşmektedir. Eğitimin amacı üretici, pratik, yaratıcı, bilgi ve teknolojiyi kullanabilen bireyler yetiştirmektir. Ayrıca ulaştığı bilgiyi yorumlayabilen ve edindiği bilgiyi, karşılaştığı problemlere uyarlayarak hayatını kolaylaştırabilen, kendi öğrenme stilini tanıyarak, bu yönde etkili olan bireyler olmalarını sağlamaktır.