TARİH TOPLUM VE İNANÇ

İnsanın geçmişe olan merakı hiç bitmeyeceği gibi tarih konusuna olan ilgi ve araştırma merakı da hiç bitmeyecektir. Tarih yazımında en büyük sorumluluk şüphesiz tarihçiye düşmektedir. Bir tarihçide tarih bilinci oluşmamışsa kullanacağı, arşiv kayıtları, belgeler, tarihi kalıntıların hiçbir faydası olmayacaktır. Tarihçi, geçmişin yazılı veya sözlü kayıtlarına erişip olayları yazan değildir, tarihçi mesleki donanıma sahip olmanın yanı sıra bu yetkinliği eleştirel okumalarla zenginleştiren ve tarihi kaynaklara eleştirel yaklaşandır. Ulusların siyasi, sosyal ve ekonomik tarihleri bir noktada onların dünya üzerindeki kimlikleridir. Ancak bir ulusun tarihi sadece kendi çevresiyle sınırlı değildir. Tarih boyunca farklı uluslar birbirleriyle temas halinde olmuştur. Bu yüzdendir ki bir ulusun tarihi kadar diğer ulusların tarihi de öneme haizidir. Buçalışma da ele alınan konular Türk tarihi açısından önemli bilgilere haiz çalışmalardır.

TARİH TOPLUM VE İNANÇ

  • EDİTÖRLER:
  • DR. KAZIM KARTAL
  • DR. FEHMİNAZ ÇABUK
  • YAZARLAR:
  • DOÇ. DR. YUNUS EMRE TANSÜ
  • DR. ÖĞR. ÜYESİ HACI ÇOBAN
  • DR. ÖĞR. ÜYESİ RAMAZAN GÜREL
  • ÖĞR. GÖR. DR. MURAT KARATAŞ
  • NURİ ÖZTÜRK
  • ISBN: 978-625-7897-40-2