TARİHİ, SOSYO-KÜLTÜREL YAPISI VE SİYASAL YÖNLERİYLE ÇEÇENLER

Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin çok uzun ve derin bir geçmişi vardır. İlişkileri etkileyen faktörler dönem dönem değişse de bu iki ülke arasındaki ilişkiler tarih boyunca hiçbir zaman dostluk ve güven çerçevesine oturamamıştır. Bu durumu doğuran ana faktör ise ülkelerin stratejik konumları ve bulundukları coğrafyadan kaynaklanan çıkar çatışmalarıdır. Bilindiği üzere, bir yandan Rusya’nın yer aldığı geniş coğrafya ve bu coğrafyayı besleyen zengin doğal kaynaklar diğer yandan Türkiye’nin jeopolitiğinin getirdiği coğrafi avantajlar bu iki ülkeyi her zaman güçlü ve önemli kılarken aynı zamanda birbirlerine rakip hale getirmiştir. Bu rekabetin ve de coğrafi yakınlığın getirisi olarak tarih boyunca Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri etkileyen pek çok mesele olmuştur, bunlardan birisi de Çeçen meselesidir. Çeçenler, SSCB’nin çöküşüyle 1991’de bağımsızlık mücadelesini başlatmış ve ardından Ruslar ile iki kez karşı karşıya gelmiştir. Süreç, Çeçenlerin sindirilmesi ile neticelenmiştir. Bu çalışmada, Çeçenler öncelikle sosyo-kültürel yapıları ile anlatılmakta olup, daha sonra ise bölgede gelişen siyasi gerilimler ve neticesinde yaşanan sıcak çatışmalar bağlamında ele alınmıştır.

TARİHİ, SOSYO-KÜLTÜREL YAPISI VE SİYASAL YÖNLERİYLE ÇEÇENLER

  • DOÇ. DR. VEFA KURBAN
  • DOÇ. DR. PINAR FEDAKAR
  • DR. ÖĞR. ÜYESİ RABİA UÇKUN
  • ARŞ. GÖR. SEÇİL ÖRAZ BEŞİKÇİ
  • MEHMET NURİ KUREŞ
  • NUR ÇÜMEN
  • BURCU GÜL
  • ISBN: 978-625-7279-91-8