TARIM VE HAYVANCILIĞIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DİNAMİKLERİ ÜZERİNE AKADEMİK ÇALIŞMALAR

Tarım ve Hayvancılık sektörü; Cumhuriyetimizin kuruluşundan günümüze kadar, ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişiminde çok önemli görevler üstlenmiştir. Ülke nüfusunun beslenme ihtiyacının karşılanmasında, milli gelire ve istihdama katkı sağlamada, sanayi sektörünün hammadde ihtiyacını karşılama ve sermaye aktarmada, doğrudan ve dolaylı olarak ihracata katkıda bulunmakta ve benzeri birçok noktada tarım ve hayvancılık, ekonomimizde vazgeçilmez bir alandır. Tarım gıda üretimi, giyim, beslenme, çevrenin ve ekolojik dengenin korunması, yaşamın devamı için gerekli olan gıda maddelerini üretmesi ve sürdürülebilirliği gibi sebeplerden dolayı stratejik öneme sahiptir.