TARIMSAL ESKİ SORUNLARA YENİ YAKLAŞIMLAR

Toplulukların sağlıklı olabilmesi için ekosistemlerin düzgün çalışması gerekir. Yiyecek, temiz hava, tatlı su ve ilaçlara güvenli erişim sağlarlar. Ek olarak, hastalıkları azaltır ve çevreyi korurlar. Ancak olağanüstü oranlarda biyoçeşitlilik kaybı tüm dünyada insanları olumsuz etkilemektedir. Uluslararası tarımsal araştırma yatırımcıları, ekonomik büyüme, gıda güvenliği ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı gibi çeşitli hedefleri destekleyebilecek sürdürülebilir tarımsal gıda teknolojileri aramaktadır. Artan büyüme ve üretkenliğin yanı sıra daha fazla istihdam, ücretler ve çalışma koşullarının tümü açık piyasalarla ilişkilidir. Bu avantajlı etkiler ayarlama gerektirir ve her zaman mevcut değildir. İnsan kaynaklarına ve fiziki altyapıya yatırım, ticari ve özel yatırım için elverişli bir ortamı teşvik eden ekonomik politikalar ve yönetişim sistemleri, bireyleri desteklemek için bir sosyal güvenlik ağı ve uygun kurumlar (temel işçi hakları gibi) gerekli olan tamamlayıcı politika örnekleridir.