TÜRK SAĞLIK SİSTEMİ PANDEMİ KRİZ YÖNETİM MODELİ

Dünyanın nerede ise her gün hızla; yeni bir bilişim, değişim, dönüşüm kapısından geçtiği günümüzde, henüz o kapıdan geçmeden hangi kapının eşiğinde olduğunun farkında olan örgütler kapıdan girdiklerinde zaten liderliği elinde tutan, büyüme potansiyeline sahip rekabet gücü yüksek güçlü örgütler halini almaktadırlar. Krizler doğaları gereği hem tüm bireyler hem de tüm örgütler için beklenmedik durumlar olup, örgütün tepe yönetimi tarafından olası krizlere karşı tedbiren geliştirilmiş özellikli bir proaktif stratejik yönetim politikası da yoksa, krizi fırsata da evriltemeyecekleri için genellikle örgütlerce istenmeyen durumlardır. 2019 yılının bitiminde başlayan ve belki de içinden geçtiğimiz 21. Yüzyılın en büyük değişim ve dönüşümünü doğuran covid-19 salgını işte o kapı eşiklerinden biri olma özelliğini taşımaktadır. Dünyanın en büyük şirketleri için bile daha önce hiç yaşanmamış, tecrübe edilmemiş tedbirlerin alınmasına; yeni tedarik, üretim, yönetim ve pazarlama modellerinin kullanılmasına sebep olmuştur.