TARIMSAL PERSPEKTİFTE BİYODİNAMİK YAKLAŞIMLAR

Gelişmekte olan ülkeler sanayilerini geliştirme ve kalkınma çabalarının yanı sıra, diğer taraftan da devlet öncülüğünde kalkınma politikaları kapsamında tarım sektörlerini desteklemek ve modernleştirmek için büyük çaba içinde olmuşlardır. Ülkemiz sahip olduğu coğrafi yapı ve ekolojik koşullar sayesinde, ürün çeşitliliği ve miktarı yönünden tarımsal üretimde büyük bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin en azami şekilde hayata geçirilebilmesi için biyadinamik tarım uygulamaları gibi yeni yaklaşımlar geliştirilmeli, ülkemizin bölgesel ve küresel anlamda yerini doğru bir şekilde belirlemesi, kısa, orta ve uzun vadeli durum değerlendirmelerinde bulunulması, koşullara göre en uygun stratejiyi geliştirip en uygun pozisyonu alması için gerekli şartları yerine getirmesi gerekmektedir.