İklim Değişikliği ve İklim Politikalarının Ekonomik Etki Analizi

İklim değişikliğinin ortaya çıkardığı etkileri hayatımızda gittikçe artan şiddette hissettiğimiz 21. yüzyılın bu ilk çeyreğinde karşı karşıya kaldığımız kritik önemdeki iklim politikaları gidişatın yönünü tayin etmede çok büyük öneme sahip. İklim değişikliği ile mücadelenin sadece atmosfer ve kirleticiler arasında bir düzlemde değerlendirilemeyeceği bu mücadelenin ekonomi politikalarıyla yakından ilişkili olduğu bir gerçektir.