TARLA BİTKİLERİNDE EKONOMİK ÖNEME SAHİP STRATEJİK ÜRÜNLERİN ARAŞTIRILMASI

Dünya nüfusunun giderek çoğalması gıdaya olan talebi arttırırken biyotik ve abiyotik stres faktörlerinin küresel ısınmanın etkisi altında daha büyük problem haline gelmesiyle birlikte tarla bitkileri yetiştiriciliği zorlaşmaktadır. Mevcut tarım yapılabilir alanların son haddine geldiği varsayıldığında tarla bitkileri yetiştiriciliğinde birim alandan elde edilecek verimi arttırmak kaçınılmaz olmuştur. Bu bağlamda, insan yaşamında stratejik öneme sahip tarla bitkilerinin birim alan verimini arttırmaya yönelik çabalar bilim camiasının merak konusudur.