TAŞIMALI II. KADEME ÖĞRENCİLERİYLE DİĞER ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE DERSİNE KARŞI TUTUMLARININ AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ

Eğitim, psiko-sosyal bir varlık olan insanın yaşamı boyunca ihtiyaç duyduğu bir olgudur. Eğitimin içeriğini üç başlık altında toplamak mümkündür. Birincisi, bireyin davranışlarının istenilen yönde kasıtlı olarak değiştirilmesi gerekmektedir. İkincisi, eğitim planlı ve programlı bir süreçtir. Üçüncüsü, eğitim sürecinde bireyin kendi yaşantıları esastır. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 2. maddesinde Türk milli eğitiminin genel amacı, Türk milletinin bütün fertlerini, Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasa’da ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasa’nın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek şeklinde belirtilmektedir.

Kategoriler: Etiketler: