TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİNİN ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNDEKİ ROLÜ

Günümüzde Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) inovasyon merkezli politikalarıyla hem sanayicilerimize hem de akademisyenlere ileri teknoloji imkânları sunarak uluslararası rekabete dayalı ürünler üretmeleri için önderlik yapmaktadırlar. Teknoloji transfer ofisleri aracılığıyla üniversitelerden endüstriyel alana sunulan ürünler, hem ekonomiye hem de işgücüne olumlu katkılar sağlamakta, bilginin ve yeniliğin rekabet üstünlüğü sağlamada önem arz ettiği bugünlerde, sanayinin ihtiyacı olan teknik bilginin teknoloji transfer ofisleri tarafından karşılanması üniversite-sanayi işbirliği ile mümkün olmaktadır. Bunun yanı sıra sahip oldukları fiziksel ve işlevsel donanım sayesinde üniversite-sanayi işbirliği neticesinde ortaya çıkan Fikri Sınai Mülki Haklara (FSMH) ve Girişimciliğe önemli katkılar vermektedirler.

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİNİN ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNDEKİ ROLÜ

  • ARŞ. GÖR. MUSTAFA GÜLER
  • PROF. DR. Ş. İSMAİL KIRBAŞLAR
  • ISBN: 978-605-7811-85-1