TEKNOLOJİK TARIM

Tarım, ülkelerin güçlü bir ekonomiye sahip olmasında, yoksulluk oranının azaltılmasında, gıda talebinin karşılanmasında, toplumların gelişmişlik düzeyinin artırılmasında, milli gelire ve istihdama katkı sağlanmasında ve sosyal hayatın iyileştirilmesinde kilit rol oynayan önemli ve stratejik bir sektördür. Bugün yaklaşık olarak 8 milyara ulaşan dünya nüfusunun beslenmesi doğrudan tarım sektörüne bağlıdır. Son yıllarda daha da hissedilir düzeyde kendi gösteren iklim değişikliğine bağlı olarak, kullanılabilir su kaynaklarının azalması, tarıma elverişli alanların bilinçsiz kullanımı ve yaşanan pandemi süreci gözlerin tarıma çevrilmesine neden olmuştur.

TEKNOLOJİK TARIM

ISBN: 978-625-6380-41-7